SIK SORULAN SORULAR

Devlet veya Özel liselerde okuma hakkını kaybeden her öğrenci yaş sınırı olmaksızın Akşam Liselerine devam edebilmektedir.
Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumları ile Açıköğretim Lisesinden ayrılan adayların devam edecekleri sınıfların tespitinde;

a) Ders geçme ve kredi sisteminin uygulandığı kurumlardan ayrılan adaylar; ayrıldığı orta öğretim kurumunun bir ders yılındaki ortalama kredisi kadar veya daha fazla kredisi bulunması hâlinde, okulun bu krediye denk olan sınıfına, b)Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarından ayrılan adayların tasdiknamelerinde belirtilen sınıflara kayıtları yapılır.
Akşam liselerinden mezun olan öğrenciler, diğer öğrencilerle aynı lise diplomasına sahip olacakları için, normal öğrenciler gibi her sınava girebilirler.
Akşam Lisesinde 4 yıllık genel lise eğitimi yapılmaktadır. Okulumuz Eğitim –öğretime Anadolu liseleri ile başlar ve bitirir.
Yani Eylül ayında eğitim-öğretim faaliyetine başlayıp haziran ayında tatile girer.
Askerlik çağına giren öğrencilerin tecil işlemleri için askerlik şubelerine verecekleri Ek-C2 belgesi ile tecil işlemleri yapılmaktadır.
Bu işlem genelde ocak ayı gibi yapılmakta olup öğrencinin Ek-C2 belgesini bizzat kendisinin elden götürmesi gerekmektedir.
Açık öğretim veya mesleki açık öğretim lisesinden tasdiknamesini alanlar kayıt dönemlerinde kredilerinin karşılığı olan sınıflara kayıtlarını yaptırabilirler.